Tài liệu kỹ thuật chip VRAM các hãng

Moderator
Bài viết
606
Điểm tương tác
46
Điểm
28
Tài liệu kỹ thuật chip VRAM các hãng
 

Đính kèm

 • hynix 2014_Graphics.pdf
  517.8 KB · Lượt xem: 0
 • hynix-GDDR.pdf
  138.1 KB · Lượt xem: 0
 • micron (4Gb x16, x32 GDDR5 SGRAM).pdf
  239.9 KB · Lượt xem: 0
 • micron (8Gb x16, x32 GDDR5 SGRAM).pdf
  232.6 KB · Lượt xem: 0
 • micron Naming conventions (8Gb GDDR6)MT61K256M32JE.pdf
  429.7 KB · Lượt xem: 0
 • Samsung_1H_2017_Product_Selection_Guide_Jan_2017_2.pdf
  2.6 MB · Lượt xem: 0
 • samsung-GDDR.pdf
  296.4 KB · Lượt xem: 0
Top