Moderator
Bài viết
606
Điểm tương tác
46
Điểm
28
GA-Z390
 

Đính kèm

 • GA-Z390 AORUS ELITE Rev 1.0 Schematic Diagram.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS MASTER REV 1.0.tvw
  5.6 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS Master Rev1.0.pdf
  1.6 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS MASTER Rev1.0.tvw
  5.6 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS MASTER Rev1.01.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS MASTER Rev1.01.tvw
  5.7 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS MASTER Rev1.02.pdf
  2.4 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS MASTER Rev1.04.pdf
  2.4 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS MASTER Rev1.04B.tvw
  5.7 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 AORUS MASTER(GU) Rev1.04.pdf
  2.4 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 GAMING SLI REV1.0 BoardView File.tvw
  3.5 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 GAMING SLI REV1.0 Schematic Diagram.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 GAMING SLI REV1.01 Schematic Diagram.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 UD Rev 1.0 BoardView.tvw
  3.2 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 UD REV 1.0 Schematic Diagram.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 UD REV 1.01 PDF.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 UD REV 1.05 PDF.pdf
  2.6 MB · Lượt xem: 0
 • GA-Z390 UD REV 1.15 PDF.pdf
  2.6 MB · Lượt xem: 0
Top