Bảng mã beep báo lỗi laptop Dell

Administrator
Thành viên BQT
Bài viết
383
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Bảng mã beep báo lỗi laptop Dell

1 beep : Lỗi Main board — hoặc BIOS ROM lỗi
2 beep : Không nhận thấy RAM
3 beep: Lỗi mai board —hoặc Chipset
4 beep: Lỗi RAM read/write
5 beep: Lỗi khối xác nhận thoi gian thực
6 beep: Chip Video card lỗi
7 beep: CPU không hoạt động
8 beep: Lỗi màn hình hoặc không nhận thấy màn hình

Bảng mã Code đèn báo laptop nhấp nháy trên laptop Dell

Trình tự nháy đèn

- 2, 1 CPU Possible CPU Failure

- 2, 2 System board: BIOS Lỗi bo mạch chủ (bao gồm lỗi BIOS hoặc lỗi ROM).

- 2, 3 RAM Không nhận RAM, không phát hiện bộ nhớ RAM

- 2, 4 RAM RAM bị lỗi

- 2, 5 RAM RAM không hợp lệ

- 2, 6 System board: Chipset Lỗi chipset

- 2, 7 LCD Lỗi màn hình hoặc cáp màn hình

- 3, 1 Lỗi nguồn RTC Lỗi pin CMOS

- 3, 2 PCI/Video Lỗi PCI hoặc lỗi card/chip

- 3, 3 Phục hồi BIOS 1 Không tìm thấy hình ảnh khôi phục (Recovery Image)

- 3, 4 Phục hồi BIOS 2 Đã tìm thấy hình ảnh khôi phục nhưng không hợp lệ

- 3, 5 Lỗi Power Rail EC ran into power sequencing failure

- 3, 6 SBIOS Flash Corruption Flash Corruption detected by SBIOS

- 3, 7 Lỗi ME Timeout waiting on ME to reply to HECI message
 
Top