M Marketplace (shop) - Thị trường RM (cửa hàng) cho XenForo 2 4.3.4

admin

Administrator
Staff member
M Marketplace (shop) - Thị trường RM (cửa hàng) cho XenForo 2 4.3.4

RM Marketplace cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ resource manager, như trong thị trường!

Hỗ trợ ba loại sản phẩm:
 • Sản phẩm kỹ thuật số (dựa trên giấy phép):
  • có hoặc không có gia hạn giấy phép
  • có hoặc không có hạn chế giấy phép
  • có hoặc không có url cần thiết để tải xuống
 • Sản phẩm vật lý
 • Cung cấp dịch vụ
Thông qua hệ thống cấu hình Resource Categories, admin chọn chuyên mục nào dành cho việc bán tài nguyên và loại sản phẩm có thể được bán trong số các chuyên mục ở đây.

Mỗi loại này có thể được đặt thành:
 • sử dụng địa chỉ paypal được đặt trong admincp thông qua các tùy chọn;
 • sử dụng địa chỉ paypal được đặt cho chuyên mục đó;
 • cho phép mỗi người dùng nhập địa chỉ paypal của riêng họ để bán tài nguyên của họ.
Bạn cũng có thể cho phép người dùng của mình chấp nhận các phương tiện thanh toán khác (tiền mặt, western union, check ...) thông qua trao đổi giữa người mua và người bán.

Cùng với khả năng bán tài nguyên, RM Marketplace cũng là một nguồn kiếm tiền thực sự cho bạn và nhờ vào hai tính năng:
 • Bạn có thể yêu cầu một tỷ lệ phần trăm trên doanh số, tự động truy xuất khi thanh toán (chỉ đối với thanh toán paypal).
 • Bạn có thể cung cấp cho người dùng khả năng thanh toán để có tài nguyên của họ nổi bật trên các trang chuyên mục và chỉ mục của resource manager.
 

Attachments

Top