Bios zin backup từ vga

Administrator
Thành viên BQT
Bài viết
383
Điểm tương tác
2
Điểm
18
 

Đính kèm

 • asu strix 1060 o6g gaming.BIN
  512 KB · Lượt xem: 0
 • asus rx 470 4g.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • asus rx 470 5g edit test.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • Asus rx580 8gd5 D009PI2 rev 10x.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • Asus strix 1060 o6g gaming.rar
  145.7 KB · Lượt xem: 0
 • Asus TURBO GTX108TI 11G GC611P2 REV 102.BIN
  512 KB · Lượt xem: 0
 • AXRX 570 8G D5 powercolor.rar
  430.7 KB · Lượt xem: 0
 • cdg170GD25Q20.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • CDG171 Rx570 8g DVI only.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • FM25F02A(ISP)_his 580 8gb u3.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • FM25F02A(ISP)_his 580 8gb u4503.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • FM25F04A_redeon RX460 4g oc.BIN
  512 KB · Lượt xem: 0
 • FM25Q02(ISP) HIS RX570 4G ok.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • GD25Q20(ISP)quadro 4000.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • giga rx580 8g samsung mod.rom
  256 KB · Lượt xem: 0
 • giga rx580 8g samsung.rom
  256 KB · Lượt xem: 0
 • Gigabyte GTX 1080 Ti 11 GB BIOS .BIN
  512 KB · Lượt xem: 0
 • Gigabyte.GTX1050.2048.170519.rom
  252.5 KB · Lượt xem: 0
 • GV N730D5 2GI PM25LD020_20200901_75151.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • MSI 1060 MS V328.BIN
  512 KB · Lượt xem: 0
 • MX25L2006E(ISP)_quadro modem p1031.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • Powercolor rx580 8g d5.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • powercolor snCD171 rx570 8g u11.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • pwcolor 8pin.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • RX 470P85 VE.0.rar
  431.6 KB · Lượt xem: 0
 • sapphire ICES-3B NMB 3B.rar
  468.6 KB · Lượt xem: 0
 • shapire 580 6pin8pin full cong.BIN
  256 KB · Lượt xem: 0
 • Shapphire 480 8g d5 ok GD25Q41B(ISP)_20200924_113816.BIN
  512 KB · Lượt xem: 0
 • ZT 10610E 10M W25Q40EW_1.8V_.BIN
  512 KB · Lượt xem: 0
Top