Administrator
Thành viên BQT
Bài viết
353
Điểm tương tác
1
Điểm
18
Asus TP501UB-F1300 8 MB.zip
ASUS UX52VSF1202, 8 MB.zip
Asus ET2325I bios dump bin download.rar
Asus ET2325IUK ET2325I 0401.rar
Asus P6T Deluxe V2 rev.1.02G working bios, 2MB bios bin file.zip
Asus p6t6 WS revolution, MX25L1606E W83667HG-A ICH10R , 2MB bios bin file.zip
Asus p6t-ws-pro rev.2.0 P6T-WS-ASUS-PRO-1205, 2MB bios bin file.zip
ASUS P7F-E , SPI_001P7F-E, 2MB bios bin file.zip
ASUS P7P55D-E PRO (60-MIBBS0-A18) REV 1.01GAX (.FZ),128KB bios bin file.zip
Asus p8b75-m le rev 2.01 working bios, 8MB bios bin file.zip
Asus P8B75-M LX Plus Rev. 1.00 working bios, 8MB bios bin file.zip
Asus p8b75-m rev 2.00 MB0AS0, 8MB bios bin file.zip
ASUS P8B75-M_Clear ME, 8MB bios bin file.zip
ASUS P8H61 r2.0 Version 1202 working bios, 8MB bios bin file.zip
Asus P8H61(25q32bv) working bios, 4MB bios bin file.zip
Asus P8H61-M LX3 Rev.1.00, 0518 194000 (h) working bios, 4MB bios bin file.zip
Asus P8H61-M2-TPM-SI-1103 Rev.1.01 working bios, 4MB bios bin file.zip
Asus P8H61-MLE rev1.02, 4MB bios bin file.zip
Asus P8P67 PRO REV 3.1, version 3602 QM67 IO NOUVOTON NCT6776F , 4MB bios bin file.zip
Asus P8P67-M REV 3.0 _3602, 4MB bios bin file.zip
ASUS p8z68-v pro ,gen3 rev 1.03 working bios,64KB bios bin file.zip
ASUS P8Z77-M , P8Z77-V LE,256KB bios bin file.zip
Asus P8Z77-M Pro , VTPU __KB3722Q B0 25F512B working bios,64KB.zip
Asus Pegatron H110D4-M1 W25Q64BV full spi , 8MB bios bin file.zip
Asus Pegatron HSW-T1 Thin Mini iTX Board,W25Q64BV , 8MB bios bin file.zip
Asus PEGATRON IPMEL - PRC Intel G41, W25X40V SPI,512KB bios bin file.zip
Asus Pegatron IPMSB_DA_B75, W25Q64BV, 8MB bios bin file.zip
Asus Pegatron IPXCR-VN1 1037 Mini-ITX board, W25Q64BV full spi, 8MB bios bin file.zip
Asus Pegatron NM70-T1 thin mini-ITX board,W25Q64BV Full spi, 8MB bios bin file.zip
Asus PMH55 100 working bios, 4MB bios bin file.zip
Asus prime x370 MB0TD0_working bios, 16MB bios bin file.zip
Asus PRIME X370-A PRIME,ver 3803 25Q128FWSQ, 16MB bios bin file.zip
Asus sabertooth x58 A 1201 W25Q16CV working bios, 2MB bios bin file.zip
Asus Strix B250F Gaming rev 1.02 , 25Q128A13E, 16MB bios bin file.zip
Asus VIVO AIO V221IC V221IC BIOS-VER 0504, 8MB bios bin file.zip
Asus X99-A ii rev 1.03, 16MB bios bin file.zip
Asus x99-a slit working bios, 16MB bios bin file.zip
Asus X99A-II rev.1.03 working bios verison 504, 16MB bios bin file.zip
Asus X751MAAS403 F751MA, 16MB bios bin file.zip
Asus Z87-C 2103 SPI Winbond 25Q64 working bios, 8MB bios bin file.zip
Asus Z170 PRO GAMING MB0MD0_BIOS, 16MB bios bin file.zip
ASUS Z170-A ver. 3007, 16MB bios bin file.zip
Asus Z170-K-3301 i7-7700K working bios, 16MB bios bin file.zip
Asus Z170-P D3 2604 W25Q128BV_2604, 16MB bios bin file.zip
ASUS Z170-PRO Rev 1.03 25Q128FV1Q, 16MB bios bin file.zip
Asus Z240IC-H170, 16MB bios bin file.zip
Asus Z270-P rev1.02, 16MB bios bin file.zip
ASUS_A55BM-K Revision 2002, 8MB bios bin file.zip
ASUS_M2N-MX_SE_plus rev. 2.02G MX25L8005 working bios, 1MB bios bin file.zip
Asus_striker_2 extreme sst49lf080a Rev 1.02g, 1MB bios bin file.zip
 

Đính kèm

 • Asus TP501UB-F1300 8 MB.zip
  3.9 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS UX52VSF1202, 8 MB.zip
  3.6 MB · Lượt xem: 0
 • Asus ET2325I bios dump bin download.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 0
 • Asus ET2325IUK ET2325I 0401.rar
  3.4 MB · Lượt xem: 0
 • Asus P6T Deluxe V2 rev.1.02G working bios, 2MB bios bin file.zip
  925 KB · Lượt xem: 0
 • ASUS P7F-E , SPI_001P7F-E, 2MB bios bin file.zip
  925.6 KB · Lượt xem: 0
 • Asus p6t-ws-pro rev.2.0 P6T-WS-ASUS-PRO-1205, 2MB bios bin file.zip
  959.3 KB · Lượt xem: 0
 • Asus p6t6 WS revolution, MX25L1606E W83667HG-A ICH10R , 2MB bios bin file.zip
  937.6 KB · Lượt xem: 0
 • ASUS P7P55D-E PRO (60-MIBBS0-A18) REV 1.01GAX (.FZ),128KB bios bin file.zip
  123.8 KB · Lượt xem: 0
 • Asus p8b75-m le rev 2.01 working bios, 8MB bios bin file.zip
  5.9 MB · Lượt xem: 0
 • Asus P8B75-M LX Plus Rev. 1.00 working bios, 8MB bios bin file.zip
  6.1 MB · Lượt xem: 0
 • Asus p8b75-m rev 2.00 MB0AS0, 8MB bios bin file.zip
  6 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS P8B75-M_Clear ME, 8MB bios bin file.zip
  2.5 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS P8H61 r2.0 Version 1202 working bios, 8MB bios bin file.zip
  4.2 MB · Lượt xem: 0
 • Asus P8H61(25q32bv) working bios, 4MB bios bin file.zip
  2.9 MB · Lượt xem: 0
 • Asus P8H61-M LX3 Rev.1.00, 0518 194000 (h) working bios, 4MB bios bin file.zip
  2.3 MB · Lượt xem: 0
 • Asus P8H61-M2-TPM-SI-1103 Rev.1.01 working bios, 4MB bios bin file.zip
  4.6 MB · Lượt xem: 0
 • Asus P8H61-MLE rev1.02, 4MB bios bin file.zip
  2.4 MB · Lượt xem: 0
 • Asus P8P67 PRO REV 3.1, version 3602 QM67 IO NOUVOTON NCT6776F , 4MB bios bin file.zip
  2.4 MB · Lượt xem: 0
 • Asus P8P67-M REV 3.0 _3602, 4MB bios bin file.zip
  3.1 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS p8z68-v pro ,gen3 rev 1.03 working bios,64KB bios bin file.zip
  23.8 KB · Lượt xem: 0
 • ASUS P8Z77-M , P8Z77-V LE,256KB bios bin file.zip
  677 bytes · Lượt xem: 0
 • Asus P8Z77-M Pro , VTPU __KB3722Q B0 25F512B working bios,64KB.zip
  21.4 KB · Lượt xem: 0
 • Asus Pegatron H110D4-M1 W25Q64BV full spi , 8MB bios bin file.zip
  3.8 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Pegatron HSW-T1 Thin Mini iTX Board,W25Q64BV , 8MB bios bin file.zip
  3.2 MB · Lượt xem: 0
 • Asus PEGATRON IPMEL - PRC Intel G41, W25X40V SPI,512KB bios bin file.zip
  379.9 KB · Lượt xem: 0
 • Asus Pegatron IPMSB_DA_B75, W25Q64BV, 8MB bios bin file.zip
  4.2 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Pegatron IPXCR-VN1 1037 Mini-ITX board, W25Q64BV full spi, 8MB bios bin file.zip
  2.5 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Pegatron NM70-T1 thin mini-ITX board,W25Q64BV Full spi, 8MB bios bin file.zip
  2.5 MB · Lượt xem: 0
 • Asus PMH55 100 working bios, 4MB bios bin file.zip
  992.5 KB · Lượt xem: 0
 • Asus prime x370 MB0TD0_working bios, 16MB bios bin file.zip
  8.2 MB · Lượt xem: 0
 • Asus PRIME X370-A PRIME,ver 3803 25Q128FWSQ, 16MB bios bin file.zip
  7.9 MB · Lượt xem: 0
 • Asus sabertooth x58 A 1201 W25Q16CV working bios, 2MB bios bin file.zip
  1.2 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Strix B250F Gaming rev 1.02 , 25Q128A13E, 16MB bios bin file.zip
  7.9 MB · Lượt xem: 0
 • Asus VIVO AIO V221IC V221IC BIOS-VER 0504, 8MB bios bin file.zip
  4.3 MB · Lượt xem: 0
 • Asus X99-A ii rev 1.03, 16MB bios bin file.zip
  6.9 MB · Lượt xem: 0
 • Asus x99-a slit working bios, 16MB bios bin file.zip
  8.1 MB · Lượt xem: 0
 • Asus X99A-II rev.1.03 working bios verison 504, 16MB bios bin file.zip
  7 MB · Lượt xem: 0
 • Asus X751MAAS403 F751MA, 16MB bios bin file.zip
  2.6 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Z87-C 2103 SPI Winbond 25Q64 working bios, 8MB bios bin file.zip
  5.2 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Z170 PRO GAMING MB0MD0_BIOS, 16MB bios bin file.zip
  7.7 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS Z170-A ver. 3007, 16MB bios bin file.zip
  8.3 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Z170-K-3301 i7-7700K working bios, 16MB bios bin file.zip
  8.1 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Z170-P D3 2604 W25Q128BV_2604, 16MB bios bin file.zip
  7 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS Z170-PRO Rev 1.03 25Q128FV1Q, 16MB bios bin file.zip
  8.2 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Z240IC-H170, 16MB bios bin file.zip
  7 MB · Lượt xem: 0
 • Asus Z270-P rev1.02, 16MB bios bin file.zip
  8.1 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS_A55BM-K Revision 2002, 8MB bios bin file.zip
  4.5 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS_M2N-MX_SE_plus rev. 2.02G MX25L8005 working bios, 1MB bios bin file.zip
  513.5 KB · Lượt xem: 0
 • Asus_striker_2 extreme sst49lf080a Rev 1.02g, 1MB bios bin file.zip
  747.3 KB · Lượt xem: 0
Sửa lần cuối:
Administrator
Thành viên BQT
Bài viết
353
Điểm tương tác
1
Điểm
18

Đính kèm

 • HP Elitebook 8770W 6050A2479201.rar
  5.6 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS-PRIME-H270-PLUS-0808 W25Q128FV working bios, 16MB bios bin file.zip
  8.2 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS-3806 B150M-A-M2 rev 1.01, 16MB bios bin file.zip
  9.5 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS-3806 B150M-A-M2 rev 1.01, 16MB bios bin file (1).zip
  9.5 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS-3602 H81M-K, 8MB bios bin file.zip
  5 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS-2604 H110M-K-D3 working bios, 16MB bios bin file.zip
  6.8 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS-1205 PRIME-B250M-K, 16MB bios bin file.zip
  8.1 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS-1109 P8H61-MX-Rev 2.07z, 8MB bios bin file.zip
  4.1 MB · Lượt xem: 0
 • ASUS-0209 B75M-PLUS, 8MB bios bin file.zip
  4.3 MB · Lượt xem: 0
 • QD-ZQ1-MB-D.rar
  100 KB · Lượt xem: 0
Top